Festival Kanal 13-16 septembre 2012
Reel Molenbeek Futures

Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek en ReelFutures zoemen dit jaar in op toekomsten. Tijdens Festival Kanal kan het publiek deelnemen aan deze creatieve toekomstverkenning. Iedereen wordt uitgenodigd om toekomsten te verkennen, te verzamelen, te verbeelden en te creëren. In een mobiele studio worden gesprekken opgenomen. U kan aan anderen vragen over de toekomst stellen. U kan verhalen van anderen beluisteren. Wat is mogelijk en wat is wenselijk? Dit alles bovendien op en onder de brug van de TOEKOMST!

concept : ReelFutures

production : Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale / Huis van Culturen en Sociale Samenhang – Molenbeek | support : Emir Kir, State Secretary of the Brussels Capital Region in charge of Urban planning

Maya Van Leemput

  • FR NL
    • 16 sept 12:00 > 18:00 (continuous)
    • Stories | Installations
    • pict-07brug Toekomststraat
  • PLAN