Festival Kanal 13-16 septembre 2012
Tresse à 6 voies

Een vlecht met 6 meerkleurige sporen is aangebracht op de grond. Als 6 personen elk een tak van deze vlecht volgen en simultaan voortbewegen, ontstaat er een echte choreografi e. De deelnemers kiezen ieder een gekleurde lijn. Na het startsignaal bewegen ze zich gelijktijdig voort. Ze blijven op dezelfde hoogte. Bij de kruisingen krijgt de persoon die van links komt voorrang. Een dans en een bijzondere beleving van tijd en ruimte. U mag het zelf proberen.

concept : Thierry De Mey

production : Charleroi Danses, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Thierry De Mey

 • FR EN NL
  • Permanent
  • + animation :
  • 14 sept 18:00 > 20:00 (continuous)
  • 15 sept 14:00 > 17:00 (continuous)
  • 16 sept 13:00 > 16:00 (continuous)
  • Family | Installations | Performance
  • pict-059e Linielaan - Esplanade
 • PLAN