Festival Kanal 13-16 septembre 2012
MANUFACTURING COMES TO TOWN

Mark Brearley

Deze lezing gaat in op het belang van de industrie voor de stad, zowel in de geschiedenis als in de toekomst. Zijn ervaringen als adviseur van de Londense burgemeester sterkten Mark Brearley in de overtuiging dat productiviteit en stad onlosmakelijk verbonden zijn. Metropolitane regio's hebben enkel te winnen bij een economie die inzet op lokale productie en tewerkstelling. Maar bovenal moet de industrie, eerder dan ze steeds verder te duwen in de verkavelde periferie van de stad, opnieuw kwalitatieve stedelijke publieke en collectieve ruimte maken.

Production : Architecture Workroom Brussels