Festival Kanal 13-16 septembre 2012
ICONS

FOTO KANAL 2012

Festival Kanal vormt de afsluiter van de monumentale expo Icons. Sinds begin juli was deze expo te zien op 3 drukke plekken vlakbij of op het kanaal. Lokale jongeren gingen op zoek naar hun iconen. Wie zijn hun voorbeelden, hun rolmodellen? Met welke spiegels kijken ze naar hun toekomst? Onder begeleiding van fotograaf Kurt Deruyter brachten ze zichzelf én hun icoon in beeld. Zeer verscheiden jongeren, zeer verscheiden beelden. Van supersterren tot de mamas, over sprookjesfi guren en fi losofen. Neem dus de fi ets en ontdek de plekken en beelden.

coaching : Kurt Deruyter | architecture : Brussels Cooperation | installation : Kontrimo & Urban Media & ART2WORK

production : ADT-ATO & Platform Kanal

 • FR EN NL
  • Permanent
  • Family | Installations
  • pict-03Sainctelettesquare
  • pict-19Ninoofsepoort
  • pict-22Slachthuizen Anderlecht
 • PLAN